Thứ sáu, 18 Tháng 11 2011 15:54

Kỹ năng nghề:

Kỹ năng nghề: Học viên thông thạo kỹ năng: tạo móng tay giả hoàn hảo như móng thật.

Kỹ năng khác

Học viên biết tư duy, sáng tạo kỹ thuật đắp bột khác nhau

Thời gian - Học phí

Thời gian: 28 buổi/suốt tuần/2g/1 buổi

Học phí  : 1.700.000đ

Bằng cấp

Được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học theo quy định của Bộ Lao Động Thương Binh & Xã Hội.

Hình ảnh

 

Sản phẩm học viên

Hoạt Động Học Viên

Nghệ Thuật Vẽ Trên Móng Tay

Nails Ngọc Viên

Sản Phẩm Học Viên

Liên kết